Hoofdstraat 44 9244 CN Beetsterzwaag Postbus 44 9244 ZN Beetsterzwaag T: 0512 - 382660

Eigenlijk timmeren wij op papier

Architectenbureau Kijlstra en Brouwer BNA is een bureau voor architectuur en restauratie met meer dan 30 jaar ervaring. Wij zijn een door monumentenzorg erkend restauratiebureau. Met ons team van betrokken architecten en bouwkundigen doen we er alles aan om een project naar ieders tevredenheid op te leveren. 

Ons bureau is:

  • GEAR gecertificeerd  (GEAR is de Gezamenlijke Erkenningsregeling Architecten werkzaam in de Restauratie)
  • Lid van de BNA (Bond van Nederlandse Architecten)
  • Lid van de VAWR (Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie)